Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget från och med den 15 april 2018 enligt följande:

  • från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år
  • från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod/allmanna-tandvardsbidraget-hojs
eller prata med oss vid ditt nästa besök.

Kontaktinformation och öppettider

Drottninggatan 5
753 10 Uppsala
Telefon: 018-12 51 60
E-post: info@domentandlakarna.se

Månd-tors: 08.00-17.00
Fred: 08.00-13.30